THẺ THÔNG MINH MK SMART ĐẠT SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM 2022

Ngày 2/11/2022 trong khuôn khổ “Lễ Công Bố sản phẩm đạt Thương Hiệu quốc gia Việt Nam 2022”, sản phẩm Thẻ Thông Minh MK Smart của Công ty Cổ phần Thông Minh MK (MK Smart) đã được công nhận Thương Hiệu Quốc Gia 2022.

Giải thưởng góp phần khẳng định chất lượng thẻ thông minh của MK Smart, đã đáp ứng nhu cầu của thị trường Việt Nam đồng thời thể hiện năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đây không chỉ là niềm vinh dự lớn của MK Smart mà còn là niềm tự hào được đứng trong công đồng Doanh Nghiệp Việt Nam với sức mạnh đổi mới sáng tạo không ngừng, nỗ lực vượt bậc với năng lực tiên phong góp phần nâng tầm Doanh Nghiệp Việt cũng như nâng tầm vị thế của Việt Nam, quảng bá Việt Nam là quốc gia có hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đây là một minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của Ban Lãnh Đạo và hơn 600 MKers trong việc quản trị chất lượng, đổi mới, sáng tạo và năng lực tiên phong trong suốt chặng đường 20 xây dựng và phát triển ngành thẻ Việt Nam.

Ông Nguyễn Quốc Bảo – CEO MK Smart nhận biểu trưng Thương Hiệu Quốc Gia 2022

Với năng lực sản xuất và làm chủ hệ điều hành thẻ thông minh, các sản phẩm Thẻ thông minh do MK Smart sản xuất mang hàm lượng chất xám cao của người Việt, với chất lượng và công nghệ của người Việt  có thể sánh ngang với các sản phẩm nhập khẩu thậm chí là tốt hơn. Xứng đáng là sản phẩm đại diện cho Thương hiệu Quốc Gia, góp phần nâng lên niềm tự hào, tự tôn dân tộc, đất nước và con người Việt.

Tin khác