Trường học ở Scotland cho phép sinh viên thanh toán bữa ăn không tiếp xúc bằng khuôn mặt của mình

Sinh viên trường cấp hai ở North Ayrshine – Scotland hiện nay có thể thanh toán không tiếp xúc cho các bữa ăn và đồ ăn nhẹ tại trường bằng cách xác thực danh thức bằng công nghệ sinh trắc học khuôn mặt.

Chín trường đã triển khai hệ thống, cho phép học sinh lựa chọn bữa ăn và xác thực thanh toán từ một tài khoản trả trước bằng cách nhìn vào camera ở điểm bán bán hàng.

Hệ thống cho phép học sinh gọi món trước từ căng tin của trường thông qua điện thoại di động hoặc một cổng trực tuyến.

Nhận dạng khuôn mặt cung cấp “một phương thức an toàn, bảo mật và không tiếp xúc cho các học sinh hiện nay”, Hội đồng North Ayshire cho biết.

Hệ thống nhận dạng gương mặt tùy chọn sẽ được sử dụng để xác thực toàn bộ học sinh trung học yêu cầu được sử dụng các bữa ăn / hoặc đồ ăn nhẹ ở trường, bao gồm cả những học sinh đủ điều khiện nhận bữa ăn miễn phí tại trường.

Những người trẻ tuổi có thể lựa chọn không sử dụng tính năng nhận dạng gương mặt. Dữ liệu được mã hóa bằng AES-256 và được lưu trữ trên máy chủ của trường học trên một mạng trường học an toàn hoặc được lưu trữ trên máy chủ Azure an toàn. Phương thức nhân dạng thực sự không tiếp xúc này đồng nghĩa với việc các nhóm phục vụ có thể tăng tốc độ phục vụ một các an toàn bằng cách đơn giản hóa quy trình thanh toán cho sinh viên, những người không còn cần phải mang theo bất kỳ hình thức nhân dạng nào như thẻ hoặc thậm chí mã PIN.

Tin khác