JCB thử nghiệm thanh toán vi mô

Giữa các công ty phát hành thẻ toàn cầu, JCB – có trụ sở tại Nhật Bản là công ty lớn đứng thứ 5 dựa trên khối lượng mua sắm hàng năm. Tuy nhiên, JCB là công ty phát hành thẻ hàng đầu Nhật Bản nơi mà nó cũng vận hành việc mua lại doanh nghiệp. Hợp tác với một công ty có trụ sở tại Singapore về Keychain, JCB đã phát triển một cơ sở hạ tầng để tiến hành thanh toán vi mô gắn liền với thẻ tín dụng cho các giao dịch bắt nguồn từ các thiết bị kết nối với internet không được giám sát. Các giao dịch IoT này có giá trị nhỏ hơn $1, có thể là từ con người đến máy móc hoặc từ máy móc đến máy móc.

Các giao dịch thanh toán IoT dự kiến sinh sôi nảy nở ngay khi mạng di động 5G được triển khai để kết nối các thiết bị bao gồm ô tô, khóa cửa, các thiết bị đeo, máy bay không người lái và camera. Rủi ro đi kèm với những giao dịch này bao gồm hack, gian lận, mối quan tâm về quyền riêng tư và sự từ chối của dịch vụ.

Keychain – một doanh nghiệp công nghệ blockchain cung cấp bảo mật thông qua nhận dạng số tích hợp, cũng được gọi là nhận dạng chủ quyền của một thiết bị IoT. Việc bảo mật này có thể được tích hợp vào danh tính dựa trên hồ sơ truyền thống của công ty phát hành thẻ. Blockchain cung cấp câu trả lời cho câu hỏi như: ai là người tạo ra dữ liệu, dữ liệu đã bị giả mạo bởi hacker chưa và ai đã truy cập dữ liệu.

Đối với JCB, Keychain tạo ra một kiến trúc không tin tưởng cho việc xử lý các thanh toán thẻ tự động. Bối cảnh và hoàn cảnh liên quan đến yêu cầu thanh toán và được chấp nhận hoặc từ chối có thể được xác thực sau khi thực tế và danh tính trong giao dịch có thể được quy về mã hóa. Điều này cung cấp một quy trình hoạt động và quản trị rủi ro tốt hơn và phù hợp hơn với thanh toán IoT.

Keychain và JCB đã điền và một mô hình cho Nhật Bản. Sau khi một vài bằng chứng khái niệm dự án hoàn thành, các bên có kế hoạch thử nghiệm công nghệ của họ tại Nhật Bản vào cuối năm nay.

JCB sẽ là nhà phát hành thẻ và người mua lại trong thử nghiệm này.

Nguồn Nilson Report

Tin khác