JCB vừa mới phát hành 1 triệu thẻ ở Ấn Độ

Chủ thẻ RuPay JCB đủ điều kiện được hoàn tiền 40% cho một số giao dịch quốc tế.

JCB quốc tế vừa mới phát hành tổng số 1 triệu thẻ JSC tại Ấn Độ, theo một thông cáo báo chí gần đây.

Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ được phát hành bởi 12 ngân hàng khu vực công và tư nhân và được đồng ký hiện là Thẻ RuPay JCB.

Công ty mạng thẻ cũng chia sẻ rằng chi tiêu quốc tế bằng thẻ Rupay JCB đã tăng gấp 8 lần từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2022.

Hiện tại tất cả chủ thẻ RuPay JCB đều đủ điều kiện được hoàn tiền 40% cho các giao dịch trực tiếp tại Singapore, Thái Lan và Bahrain, với số tiền hoàn lại tối đa cho mỗi giao dịch được đặt ở mức 3.000 INR. Mỗi thẻ có thể nhận được tối đa 15.000 INR trong thời gian chiến dịch kéo dài đến ngày 31/03/2023.

Nguồn Asian Banking & Finance

Tin khác