Nhà mạng Trung Quốc tăng thêm 60 triệu người dùng mạng 4G trong tháng 1 và 2

Ba nhà mạng Trung Quốc đã có thêm 60 triệu người dùng kết nối 4G trong hai tháng đầu năm nay, đưa số lượng kết nối mạng LTE trong nước lên 483 triệu, hoặc  chiếm tới 40% của số lượng kết nối LTE toàn cầu.

China Mobile người dẫn đầu thị trường với 831 triệu kết nối di động tiếp tục mở rộng thị trường và thống lĩnh vị trí dẫn đầu với việc tăng thêm 38 triệu người sử dụng mạng 4G trong tháng một và hai. Hiện nay China Mobile đã có 360 triệu kết nối 4G chiếm 70% số lượng kết nối trong nước.

Theo GSMA Inteligence, kết nối LTE toàn cấu đã đạt gần 1.1 tỷ vào cuối năm 2015 và con số ước tính là 1.22 tỷ vào cuối quý I năm 2016.

Ba nhà mạng đã có gia tăng ròng 13.3 triệu kết nối 4G trong giai đoạn tháng 1 và 2, với phần lớn số lượng người sử dụng chuyển từ mạng 2G và 3G. China Mobile và China Unicom đã tăng thêm hơn 5 triệu khách hàng mới cho mỗi mạng.

Người sử dụng mạng 4G đaị diện cho 43% tổng cố người dùng tại Trung Quốc, tổng số lượng người sử dụng 3G đã giảm xuống chỉ còn 19%. 1/3 số lượng kết nối của China Telecom hiện nay là 4G, trong khi 21% của tổng số 258 kết nối của China Unicom là 4G.

Tin khác