Đánh cắp dữ liệu giấy phép lái xe ở Louisiana có thể là một thử nghiệm mới đối với ID kỹ thuật số

Có báo cáo rằng 6 triệu hồ sơ công khai đã bị lộ ở bang Louisiana – Hoa Kỳ, một phần của cuộc tấn công toàn cần thành công vào ứng dụng truyền tệp của bên thứ ba MOVEit. Các quan chức Louisiana và nhà cung cấp Envoc của họ, đã hoạt động mạnh mẽ trong vài năm qua với các chương trình ví và giấy phép lái xe kỹ thuật số của họ. Thông tin sinh trắc học liên quan đến mọi thứ, từ bằng lái xe đến giấy phép đánh bắt cá là một phần của những hồ sơ đó.

Cuộc tấn công này được báo cáo bởi nhóm ransomware Clop, không nhắm mục tiêu cụ thể vào bằng lái xe xi động trong tiểu bang hoặc bất cứ nới nào khác, nhưng các sắc tháo của hành vi trộm cắp dữ liệ chẳng hạn như chúng có thể bị mất đối với dân cư, nhiều người số họ hoài nghi về những thứ như mDLs.

Tất nhiên văn phòng đăng ký xe có rất nhiều công ty, nhưng có một mức độ đối xứng trong vi phạm MOVEit hai tuần trước một chút về phía bắc ở Đại học bang Đông Bắc, Đông Bắc nằm ở Oklahoma, một tiểu bang bảo thủ, nông nghiệp mạnh mẽ. Bị đe dọa là dữ liệu sinh trắc học từ bằng lái xe và hộ chiếu và thông tin nhân khẩu học bao gồm số An sinh xã hộ của tất cả những người đi học hoặc đi làm việc tại trường đại học

Oklahoma đã có một chương trình ID di động trong khoảng hai năm. Tài liệu nhận dạng kỹ thuật số cũng có thể được thêm vào ví của Apple và Google. Câu hỏi đặt ra là, sự vi phạm này sẽ ảnh hưởng đến sự chấp nhận như thế nào trong các lĩnh vực mà trước đây có xu hướng chống lại công nghệ mới? Điều gì sẽ xảy ra nếu, sau khi các thành phố và thị trấn đại học đăng ký, hỗ trợ và bốc hơi?

Bây giờ không thể biết được. Có một số chỗ cho sự lại qua trong thực tế là các chương trình nay đã ra khỏi một ủy ban lập pháp để bắt đầu. Ngay từ đầu, điều đáng chú ý nhất là đối với những người ở Hoa Kỳ, kỳ khi Lousiana ưu tiên ID kỹ thuật số và ví. Thật sự bất ngờ khi biết rằng 2,5 triệu ID kỹ thuật số (các loại) đã được phát hành.

Sự hoài nghi về những điều này chạy sâu vào miền Nam Hoa Kỳ và tiểu bang Louisiana cũng như miền Nam như vậy. Tuy nhiên, Louisiana có nhiều bằng lái xe di động và kỹ thuật số hơn California.

Nguồn NFCW

Tin khác