Sinh trắc học có thể giúp Gen Z thay đổi suy nghĩ về các ngân hàng

Những người trẻ tuổi muốn ngân hàng của họ an toàn hơn và nhiều người không tin tưởng các tổ chức tài chính của họ cung cấp mức độ bảo mật cao nhất, theo nghiên cứu mới của PMYNTS và Entersekt. Sinh trắc học ngày càng được coi là một phần của giải pháp. Ấn phẩm chung, có tiêu đề “Sở thích xác thực người tiêu dùng đối với ngân hàng và giao dịch trực tuyến”, dựa trên một cuộc khảo sát vào mùa thu năm 2022 với 2.584 người tham gia ở Mỹ. Khảo sát cho thấy, trong khi phần lớn mọi người tin rằng các tổ chức tài chính của mình cung cấp sự bảo vệ đầy đủ cho thông tin cá nhân của họ và giữ an toàn cho tài khoản của họ, hơn 10% số người được hỏi trong thế hệ Z không đồng ý với điều này.

Các tổ chức tài chính đang phải đối mặt với một mối đe dọa rõ ràng và hiện tại đối với cơ sở khách hàng tiêu dùng của học”, báo các nêu rõ, bằng ngôn ngữ thẳng thừng. Để đảm bảo họ có thể duy trì sự hài lòng của khách hàng và cuối cùng là giữ chân, các ngân hàng và công đoàn tín dụng nên khám phá các giải pháp phòng chống gian lận mới, ưa thích của khách hàng.

Chúng bao gồm các công cụ xác thực sinh trắc học. Những người được hỏi trả lời ủng hộ bảo mật sinh trắc học hơn mật khẩu và 47% cho biết họ đã sử dụng các phương pháp bảo mật sinh trắc học trong tháng qua. Trong số đó, 52% cho biết học thích sinh trắc học để xác thực. Chúng tôi cho rằng người tiêu dùng nhanh chóng chấp nhận và ưa thích sinh trắc học nhất là do họ tin rằng các phương pháp này cung cấp mức độ bảo mật cao hơn, báo cáo cho biết. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 31% người tiêu dùng xem sinh trắc học là phương pháp xác thực an toàn nhất khi chỉ có 9% người tiêu dùng có cùng quan điểm về mật khẩu. Dữ liệu cũng cho thấy những người được hỏi thấy sinh trắc học thuận tiện hơn một chút, nhanh hơn và dễ dàng sử dụng hơn mật khẩu.

 Ngân hàng di động vượt qua ngưỡng niềm tin của người tiêu dùng

Để phù hợp với sự thay đổi chung đối với việc sống thông qua điện thoại thông minh của chúng ta, cuộc khảo sát PYMNTS và Entersekt  cho thấy 57% số người được hỏi cho biết điện thoại cung cấp bảo mật tương đương với máy tính để bàn và laptop. Hơn 60% truy vập các dịch vụ ngân hàng thông qua điện thoại thông minh và 62% sử dụng điện thoại thông minh để thanh toán hàng hóa hoặc dịch vụ. Phần lớn người tiêu dùng hiện xem điện thoại thông minh và máy tính là an toàn như nhau cho các hoặt động tài chính trực tuyến và hầu hết người tiêu dùng xem các công cụ sinh trắc học mà điện thoại thông minh có xu hướng cung cấp thuận tiện, lác cách an toán nhất để xác thực giao dịch, báo cáo cho biết.

Quay trở lại, trong kết luận của mình, với ngôn ngữ khẩn cấp, báo cáo đưa ra một trường hợp rõ ràng rằng các tổ chức tài chính cần cung cấp các biện pháp bảo vệ chặt chẽ hơn, rõ ràng hơn và đáng tin cậy hơn. Những người bỏ qua thông điệp có nguy cơ mất khách hàng vào tay các ngân hàng ưu tiên bảo mật. Khi lĩnh vực này thay đổi, sinh trắc học đóng một vai trò quan trọng. Người tiêu dùng muốn ngân hàng của họ làm nhiều hơn để đảm bảo an toàn cho các giao dịch tài chính trực tuyến của họ, báo cáo cho biết. Từ quan điểm của khách hàng, đây không chỉ là về kết quả – giảm thiểu gian lận và đánh cắp danh tính – mà còn về việc có quyền truy cập vào các phương pháp xác thực ưa thích của họ, chẳng hạn như sinh trắc học.

Nguồn Biometricsupdate

Tin khác