Philippines kết nối người vô gia cư với các dịch vụ của chính phủ bằng sinh trắc học, thẻ căn cước

Dự án Oplan Pag-Abot của Bộ phúc lợi Xã hội và Phát triển Philippines (DSWD) nhằm thiết lập một cơ sở dữ liệu trung tâm về các gia đình, cá nhân và trẻ em đang sống trên đường phố. Bộ đang sử dụng sinh trắc học khách hàng và đánh giá phỏng vấn của nhân viên xã hội tại các trung tâm xử lý ddowcj chỉ định để tạo hồ sơ và kết nối họ với các dịch vụ thiết yếu.

Cơ sở dữ liệu sẽ cho phép chính phủ theo dõi có bao nhiêu gia đình đang ở trong các tình huống đường phố, tình trạng của các gia đình đã được liên hệ, họ đến từ đâu và lý do cho tình huống của họ. DSWD cho biết họ sẽ có thể sử dụng cơ sở dữ liệu này để cung cấp thẻ ID và các biện pháp can thiệp để cung cấp cho khách hàng những gì họ cần để tránh xa đường phố.

Chúng tôi biết rằng, một phần của các quyền cơ bản của con người là quyền nhận dạng. Đây là bước đầu tiên hướng tới mục tiêu này. Bộ trưởng DSWD Rex Gatchalian giải thích trong một cuộc phỏng vấn các cửa hàng địa phương News Breaker, theo một thông báo. Họ sẽ được cấp thẻ căn cước lần đầu tiên trong đời sau các hoạt động tiếp cận của DSWD.

Gatchalian cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh được báo cáo bở Philstar rằng thẻ ID di DSWD cấp không có trạng thái ID “do chính phủ cấp” và không thể được sử dụng trong các giao dịch chính thức. Tuy nhiên, chúng có thể được sử dụng để xác thực thông tin được gửi trong các đơn xin ID quốc gia.

Những người này sẽ gặp khó khăn khi nhận được PhilSys vì họ không có giấu khai sinh. Họ không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Hy vọng rằng các ID do DSWD cấp sẽ trở thành bước đầu tiên để có được những nhận dạng đó sau này, ông cho biết.

Không được tiếp cận với thẻ ID là một rào cản lớn đối với những người đang ở trên đường phố và cần tiếp cận các gói bảo trợ xã hội của chính phủ. Theo Gatchalian, đánh giá của các nhân viên xã hộ sẽ giúp xác định những can thiệp mà một gai đình vần, bao gồm hỗ trợ y tế, tiếp cận thực phẩm, hỗ trợ vận chuyển và tái định cư, cơ hội việc làm và hỗ trợ tài chính khẩn cấp.

Chúng ta cần mở rộng bảo trợ xã hội hoặc mở rộng sự chăm sóc của chính phủ cho người nghéo Philippines, những người bị bỏ lại phía sau, Gatchalian nói. Tại Oplan Pag-Abot, chúng tôi mong muốn tiếp cận với các giá đình và cá nhân cũng như những trẻ em sống trên đường phố để khiến chúng cảm thấy được chính phủ coi trọng.

Ngày thứ ba tháng Bảy à ngày đầu tiên cảu các hoạt động tiếp cận cộng đồng tại Metro Manila. Gatchalian gia nhập nhóm Oplan Pag-Abot trong việc tiếp cận với các gia đình và người độc thân sống trên Đại lộ Macapagal và Roxas ở thành phố Pasay.

Sau khi tiếp cận nhóm Pag-Abot đã đưa các gia đình đến trung tâm xử lý dại Khu liên hợp thể thao thành phố Passay để thực hiện các bước đánh giá và phỏng vấn. Trung tâm này nhằm xác định những trung tâm DSWD mà các gia đình này sẽ tạm thời ở lại, Gachalian, giải thích. Chương trình hiện là một chương trình chính trong DSWD. Đến tháng bảy, các hoạt động tiếp cận cộng đồng sẽ tiếp tục trên cơ sở thay đổi tại ba thành phố trong khu vực Thủ đô Manila: Pasay, Manila và Caloocan.

Nguồn Biometricsupdates.

Từ khóa được tìm kiếm trên google

  • https://mksmart com vn/tin-the-gioi/philippines-ket-noi-nguoi-vo-gia-cu-voi-cac-dich-vu-cua-chinh-phu-bang-sinh-trac-hoc-the-can-cuoc html

Tin khác