Các phương thức thanh toán mới thúc đẩy thanh toán không tiền mặt

Các nỗ lực tài chính toàn diện, sự gia tăng nhanh chóng của thanh toán không tiếp xúc & di động, và sự ra đời của các hệ thông thanh toán mới đang góp phần tăng tường thanh toán không tiền mặt trên toàn thế giới.

Một nghiên cứu mới tiết lộ trong năm 2018 số lượng thanh toán không tiền mặt đã tăng trưởng 18% đạt 784 triệu lượt. Thanh toán thẻ và chuyển khoản tín dụng đóng góp lớn nhất cho sự tăng trưởng này, với thanh toán ghi nợ trực tiếp chỉ tăng 6%.

Việc sử dụng séc không được ưa chuộng và giảm tới mức 7% hầu hết ở tất cả các thị trường khi người tiêu dùng và doanh nghiệp chuyển sang thanh toán kỹ thuật số. Thậm chí ở Mỹ, nơi mà Séc được sử dụng nhiều hơn các thị trường khác thì séc cũng đang nhường lại thị phần cho các phương thúc thanh toán thay thế. Số lượng thanh toán không tiền mặt đang tăng nhanh hơn so với chi tiêu, cho thấy sự thay đổi trong  phương thức thanh toán tiền mặt sang không tiền mặt cho các giao dịch có giá trị thấp, trong khi số lượng rút tiền mặt tại các cây ATM lần đầu tiên thụt giảm sau nhiều năm, chỉ ở mức 3%.

Theo báo cáo, thẻ chiếm 57% thanh toán không tiền mặt. Sự gia tăng trong việc sử dụng thanh toán thẻ trong chi tiêu có thể do nhiều người tham gia vào hệ thống ngân hàng do kết quả của nỗ lực tài chính toàn diện như ở Ấn Độ và Indonesia. Ngoài ra, việc phát hành thẻ không tiếp xúc tăng, ví dụ ở Trung Quốc, việc sử dụng thẻ không tiếp xúc đã làm thúc đẩy việc sử dụng thẻ, và điều này cũng được thúc đẩy bởi sự gia tăng số lượng các thiết bị đầu cuối chấp nhận thẻ không tiếp xúc EFTPOS.

Chuyển khoản tín dụng thúc đẩy chi tiêu không tiền mặt

Nghiên cứu cho thấy $1.2 triệu đô la được chi tiêu thông qua các phương thức thanh toán không tiền mặt vào năm 2018, tăng 6% so với năm trước. Mặc dù thẻ có mức tăng trưởng cao nhất trong chi tiêu, nhưng chúng chỉ chiếm 2% chi tiêu không dùng tiền mặt. Thanh toán di động, đặc biệt phổ bến ở các khu vực có tỷ lệ sử dụng điện thoại di động thông minh cao, đang góp phần gia tăng việc sử dụng thẻ cho các giao dịch có giá trị thấp, ví dụ như trong giao thông công cộng.

Chuyển khoản tín dụng, trong khi đó, giữ tỉ lệ lớn nhất trong chi tiêu không dùng tiền mặt ở mức 85%. Thường được sử dụng bởi các doanh nghiệp lớn để thanh toán tiền lương có giá trị lớn và các giao dịch B2B, chúng cũng ngày càng được sử dụng nhiều hơn cho các thanh toán ngang hàng có giá trị thấp hơn, ví dụ tại các thị trường Trung Quốc và Nga.

Được đánh giá cao về tốc độ và sự thuận tiện, chuyển khoản tín dụng chiếm phần lớn chi tiêu không tiền mặt tại hầu hết các khu vực, mặc dù châu Á-TBD chiếm hơn 70% tổng số toàn cầu. Mỹ là một ngoại lệ đáng chú ý, vì ở đó, các khoản ghi nợ trực tiếp thường được ưu tiên cho lương và trả nợ do đó nó chiếm tỉ lệ cao nhất trong chi tiêu không dùng tiền mặt.

Tiếp tục đổi mới

Có rất nhiều phương thức thanh toán thay thế mới, ví dụ ở Nga nơi Hệ thống Thanh toán nhanh được giới thiệu vào năm 2019 cho phép người tiêu dùng và doanh nghiệp thực hiện chuyển tiền tức thì thông qua số điện thoại di động và mã QR. Những sáng kiến như vậy, kết hợp với mức độ gi tăng của thương mại điện tử ngày càng thúc đẩy thanh toán thẻ và chuyển khoản tín dụng, cho thấy thanh toán không tiền mặt vẫn chưa đạt tới đỉnh.

Theo Paymentscardsandmobile.

Tin khác