Nâng cấp hệ thống chấp nhận thẻ EMV tại các trạm xăng ở Mỹ

Trong tháng 10/2019 các chủ trạm xăng chưa nâng cấp khả năng thay toán của máy bơm xăng để có thể chấp nhận thẻ chip EMV sẽ phải chịu mọi chi phí tổn thất gian lận. Hiện nay các tổ chức tài chính đang chịu hầu hết các chi phí đó.

Trong khi hầu hết các thương nhân đã nâng cấp thiết bị đầu cuối để chấp nhận thẻ chip trong vòng 5 năm qua, các nhà vận hành máy bơm xăng đã tụt lùi và điều này tệ như thế nào? Một bài báo của tập chí Fortune về chủ đề này đã cung cấp một bức tranh đầy đủ về vấn đề này, nhưng bài báo nói rằng 70% chủ cửa hàng tiện lợi trong cuộc khảo sát do Conexxus thực hiện không chuẩn bị để thực hiện đúng thời hạn, mặc cho Mastercard và Visa đã nỗ lực điều chỉnh thời hạn cho nhóm này bằng cách dịch chuyển thời hạn hoàn tất một lần.

Bài báo cho rằng chúng ta không nên chỉ trích các chủ cửa hàng tiện lợn, mà phải trách ngành công nghiệp:

Bắt đầu từ tháng 10, các nhà điều hành trạm xăng chưa hiện đại hóa máy bơm của họ sẽ phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành vi gian lận thẻ nào xảy ra tại doanh nghiệp của họ. Joshua Smith –GĐ điều hành cuả Gas Pos chuyên cung cấp hệ thống bán hàng chia sẻ. Đã không có đủ kỹ thuật viên lắp đặt hệ thống. Có rất nhiều hàng tồn kho,. Thậm chí ngay cả khi có đủ nhà thầu thì cũng không có đủ bộ phân phối.

Hầu hết các nhà bán lẻ bắt đầu nâng cấp hệ thống thanh toán vào năm 2015 – lần đầu tiên một loạt các thời hạn được đặt ra bởi Mastercard và Visa tại Mỹ để bắt kịp các quốc gia ở Châu Âu và Châu Á đã từ lâu áp dụng thẻ chip an toàn hơn. Đối với các nhà bán lẻ xăng dầu, thời hạn cuối cùng đã bị đẩy lùi 5 năm do ngành công nghiệp phải đối mặt với 3,9 tỷ đô để thực hiện việc chuyển đổi.

Quy trình thiết lập tiêu chuẩn thanh toán cần phải cởi mở hơn. Anna Ready Blom – GĐ quan hệ chính phủ của NACS, một hiệp hội thương mại cho ngành công nghiệp cửa hàng tiện lợi cho biết. Các nhà bán lẻ và công ty công nghệ nên là một phần của việc lập kế hoạch và ra quyết định về thẻ chip ngay từ đầu. Nếu họ đã tham gia từ đầu thay vì Visa và Master đưa ra tất cả các quyết định khi không hiểu đầy đủ ngành công nghiệp thì chúng tôi đã không bị ngập trong mớ rắc rối này.

Visa trước đây đã nhấn mạnh trong các cuộc thảo luận của mình với các thương nhân khi công bố quyết định gia hạn thời hạn cho các nhà khai thác trạm xăng vào năm 2016.

Theo PaymentsJournal

Tin khác