Visa báo cáo giảm 80% gian lận thẻ chip vật lý tại các đại lý kích hoạt thẻ chip

Số lượng thẻ chip EMV và đại lý chấp nhận thanh toán bằng thẻ chip tiếp tục tăng

Visa thiết lập con đường cho ngành thanh toán Mỹ để bắt đầu chuyển sang sử dụng thẻ EMV vào năm 2011. Một trong những yếu tố hàng đầu để khuyến khích áp dụng công nghệ chip vào năm 2015 là hiệu quả cuả nó trong việc giảm gian lận là loại lừa đảo chính tại Mỹ vào thời điểm đó. Kể từ khi chuyển đổi sang EMV, việc áp dụng công nghệ chip đã làm giảm 80% gian lận thanh toán bằng thẻ giả tại các đại lý kích hoạt thanh toán thẻ chip.

Trong giai đoạn gần đây kết thúc vào tháng 12/2018, Visa đã thấy việc tiếp tục tăng trưởng trong số lượng thẻ chip và đại lý kích hoạt thanh toán thẻ chip, thanh toán và khối lượng giao dịch kể từ trước khi chuyển sang thẻ chip EMV ra mắt vào tháng 10/2015. Gian lận giả mạo cũng giảm mạnh.

Nguồn: US.visa.com

Tin khác