Ấn Độ: Visa kích hoạt thanh toán ngoại tuyến ở các khu vực có kết nối internet thấp hoặc không có internet.

Visa đang thúc đẩy Bằng chứng về khái niệm (POC) cho thanh toán số ngoại tuyến tại Ấn Độ. Sáng kiến đầu tiên dành cho hệ sinh thái thanh toán trong nước, do Visa hợp tác với YES BANK và Axis Bank. Công nghệ thanh toán ngoại tuyến sẽ cho phép người dung thực hiện các giao dịch bằng thẻ mang thương hiệu Visa gắn chip bao gồm: ghi nợ, thẻ tín dụng và thẻ trả trước ở cả những nơi không có kết nối internet hoặc kết nối yếu.

Mở rộng cam kết của Visa đối với các nguyên tắc của RBI về thanh toán ngoại tuyến, giải pháp này là một bước tiến quan trọng nhằm hướng tới tài chính toàn diện ở các vùng nông thôn, thành thị và vùng sâu vùng xa. POC đã được thực hiện với sự hợp tác của Innovit trong các khu vực lưu vực Bengaluru.

Con chip sẽ lưu trữ giá trị trong giới hạn chi tiêu hàng ngày là 2.000 INR và có giới hạn giao dịch là 200 INR, theo quy định hiện tại của RBI. Điều này giống như việc có một chiếc ví với số tiền được trữ sẵn. Trong trường hợp không đủ số dư, giao dịch sẽ bị từ chối, khiến đề xuất này phù hơp với chủ thẻ và người bán. Các thương gia cũng có thể đạt được doanh thu từ việc giảm thiểu xích mích và rủi ro thất bại trong thanh toán. Giải pháp của Visa là giải pháp đầu tiên thuộc loại hình này đang được trang bị để thâm nhập vào thị trường Ấn Độ. Thông qua giải pháp này Visa cũng muốn làm việc với các khách hàng để xem xét mở rộng việc áp dụng hàng loạt.

Gần 70% dân số ở nông thôn và 33% dân số thành thị của Ấn Độ vẫn chưa áp dụng phương thức thanh toán kỹ thuật số. Điều này đòi hỏi phải thúc đẩy sự hòa nhập nhiều hơn, với thanh toán ngoại tuyến là giải pháp khả thi cho các vấn đề về kết nối. Phù hợp với tầm nhìn này, Visa đã tiến hành thanht công một thí điểm cho thanh toán ngoại tuyến trong 5 ngôi làng ở Karnataka vào tháng 12/2020. Thí điểm này là một phần mở rộng cho các hướng dẫn của RBI được ban hành vào tháng 8 /2020 cho phép các nhà khai thác thanh toán triển khai các chương trình thí điểm cho các khoản thanh toán ngoại tuyến có giá trị nhỏ.

Nguồn Businessworld.in

Tin khác