Báo cáo của Visa về sở thích của di khách đối với các khoản thanh toán quá cảnh.

Hơn bốn trong mười hành khách quá cảnh trên toàn thế giới nói rằng việc khai thác thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của chính họ để thực hiện thanh toán tiền vé không tiếp xúc vòng lặp mở là tùy chọn thanh toán yêu thích của họ (42%), tiếp đến là thanh toán một chạm bằng thẻ được lưu trữ trong ví di động (39%), sử dụng thẻ chuyển tiếp khép kín (38%), tiền mặt (31%) và thanh toán dự trên ứng dụng (29%), theo một cuộc khảo sát của Visa.

Những người tham gia khảo sát đã xác định những lợi ích chính của thanh toán tiền vé không tiếp xúc vòng hở là trải nghiệm thanh toán nhanh hơn và hiệu quả hơn (57%), tránh phải mang theo tiền mặt (49%) và cải thiện an toàn và vệ sinh (46%).

Tuy nhiên cuộc khảo sát cũng cho thấy các cơ quan vận chuyển đã triển khai hệ thống thanh toán tiền vé không tiếp xúc vòng hở đã xác định các rủi ro về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư (47%), chi phí lắp đặt cơ sở hạ tầng (45%), thúc đẩy lợi ích vòng hở cho hành khách hiện tại (45%) và các vấn đề về hiệu suất phần mềm (41%) là một trong những thách thức hàng đầu mà họ phải đối mặt trong quá trình triển khai.

Đồng thời các nhà nghiên cứu báo cáo rằng khị các cơ quan đó “có kinh nghiệm và sự thoải mái với các hệ thông phòng hở, mối quan tâm của họ về những rủi ro này giảm đáng kể. Trong khi 55% các cơ quan đã áp dụng thanh toán vòng hở các đây chưa đầy hai năm cho rằng bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư là một thchs thức, chỉ có 36% đại lý có từ hai năm kinh nghiệm trở lên bày tỏ mối quan tâm tương tự.”

Trong số các cơ quan vận chuyển vẫn chưa áp dụng thanh toán tiền vé không tiếp xúc vòng hở, cuộc khảo sát cho thấy 83% có kế hoạch áp dụng chúng và 70% trong số này nhằm mục đích làm như vậy “trong hai năm tới”.

Lợi ích không tiếp xúc

Các nhà nghiên cứu cho biết: “Sự ra đời của thanh toán không tiếp xúc, vòng hở đã được chứng minh là có tác động đáng kể đến cách mọi người chọn di chuyển qua môi trường đô thị.

“Những lợi ích đối với các cơ quan vận chuyển áp dụng thanh toán không tiếp xúc bao gồm cải thiện quyền truy cập vào dữ liệu để lập kế hoạch hệ thống, dịch vụ khách hàng đáp ứng tốt hơn và cải thiện trải nghiệm của hành khách và chuyển đổi ngày càng tăng hàng năm của các khoản thanh toán tiền vé dựa trên tiền mặt.

“Bằng cách loại bỏ tiền mặt khỏi hệ thống và giảm tác động tài nguyên của việc xử lý tiền mặt, các cơ quan trở nên có khả năng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người đi xe. “Người đi xe cũng được hưởng lợi từ thanh toán không tiếp xúc. Các giải pháp không tiếp xúc để di chuyển trong đô thị giúp dễ dàng tiếp cận phương tiện công cộng và cải thiện trải nghiệm cho những người đi xe thường xuyên, người đi xe không thường xuyên và du khách. Những người không có hoặc ít tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng có thể tận dụng các khoản thanh toán không tiếp xúc bằng cách sử dụng thẻ trả trước”.

Cuộc khảo sát ‘Hình dung lại lượng hành khách: Thanh toán vòng hở và tương lai của di chuyển đô thị’ được thực hiện bởi Viện Trao quyền Kinh tế Visa và công ty nghiên cứu toàn cầu ThoughtLab với 75 cơ quan vận chuyển trên toàn thế giới cũng như 3,000 người dùng phương tiện công cộng ở sáu thành phố “đang trong các giai đoạn khác nhau để thực hiện thanh toán vòng hở vào năm 2020” – Bangkok, Brussels, Bucharest, New York, Rio de Janeiro và Singapore.

Nguồn NFCW

Tin khác