Chi tiêu thể toàn cầu đạt 42 nghìn tỷ đô la khi các hạn chế của Covid giảm bớt

Nghiên cứu của RBR cho thấy, chi tiê trên toàn thế giới cho thẻ thanh toán đạt hơn 42 nghìn tỷ đô la vào năm 2021, tăng 23%. Điều này xảy ra khi các nền kinh tế trên khắp thế giới phục hồi sau những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, khiến chi tiêu qua thẻ thanh toán giảm nhẹ vào năm 2020.

Một báo cáo RBR cho thấy sự tăng trưởng về tổng khối lượng mua hàng đã được chứng kiến trên thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và thẻ trả trước và ở tất cả các khu vực. Loại trừ Trung Quốc – quốc gia chiếm 50% tổng chi tiêu bằng thẻ trên toàn cầu – tăng trưởng vẫn ở mức cao 22%.

Thẻ ghi nợ có mức tăng chi tiêu lớn nhất, tăng 25%, đạt 28 nghìn tỷ đô la. Số lượng ngày càng tăng của thẻ ghi nợ không tiếp xúc, cũng như những thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng phát triển trong quá trình đại dịch đã khuyến khích sự gia tăng sử dụng các loại thẻ này cho các giao dịch có giá trị thấp. Chi tiêu qua thẻ tín dụng đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, tăng 20% phản ánh sự phục hồi của du lịch và giải trí sau khi các hạn chế về đại dịch ở nhiều quốc gia được nới lỏng.

Báo cáo cũng cho thấy mức tăng trưởng nhanh nhất về tỉ lệ % đã được chứng kiến ở các khu vực ở Trung Đông và Châu Phi, nơi chi tiêu qua thẻ tăng gần 1/3. Điều này được thúc đẩy bởi chi tiêu thẻ tín dụng, đã phục hồi từ mức giảm 9% vào năm 2020 để tăng lên 30%.

Châu Á-TBD chứng kiến mức tăng trưởng tuyệt đối lớn nhất, chủ yếu là kêt quả của sự gia tăng chi tiêu bằng thẻ ghi nợ khi các giao dịch ghi nợ không tiếp xúc tiếp tục ăn mòn việc sử dụng tiền mặt trong khu vực.

Daniel Dawson từ RBR cho biết: Thị trường thẻ thanh toán toàn cầu đã phục hồi mạnh mẽ, bất chấp những tác động kéo dài của Covid-19. Việc sử dụng thẻ sẽ tiếp tục tăng lên khi các thói quen mới phát triển trong đại dịch như sử dụng không tiếp xúc và thương mại điện tử cao hơn vẫn được duy trì.

Nguồn Retailtechinnovationhub

Tin khác