Cơ quan Viễn thông Pakistan và NARDA hợp tác về sinh trắc học đa vân tay

Một biên bản ghi nhớ giữa cơ quan Viễn thông Pakistan (PTA) và cơ quan Đăng ký & Cơ sở dữ liệu quốc gia (NARDA) đã thiết lập sự hợp tác về ID kỹ thuật số và sinh trắc học khi quốc gia này nỗi lực đạt các mục tiêu về phát triển bền vững của LHQ và chính sách “Tầm Nhìn 2025” của riêng mình.

Sự hợp tác sẽ bao gồm công việc về danh tính kỹ thuật số, hệ thống xác minh sinh trắc học đa vân tay và khả năng phát hiện ngăn chặn gian lận, theo một thông báo từ PTA.

Biên bản ghi nhớ nêu rõ rằng các tổ chức sẽ làm việc cùng nhau để xây dựng một cơ thế phối hợp để điều chỉnh công việc của họ, cũng như chia sẻ kiến thức và các buổi đào tao chung về các vấn đề và công nghệ liên quan.

Chủ tịch NADRA Tariq Malik nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác này trong một sự kiện ký kết tại Trụ sở PTA Isalmabad.

Viễn thông ở Pakistan đã bắt đầu sử dụng hệ thống xác minh sinh trắc học đa vân tay để đăng ký SIM vào tháng 100 năm ngoái, với hệ thống yêu cầu ngẫu nhiên hai vân tay của người đăng ký để xác minh sinh trắc học nhằm ngăn chặn việc giả mạo.

Nguồn Biometricsupdate.

Tin khác