Nhật Bản: Các ngân hàng quay trở lại với Metaverse Economic Zone

Ngân hàng và các công ty công nghệ lớn của Nhật Bản đã liên kết với nhau trong một dự án cơ sở hạ tầng metaverse, trong số những thứ khác, sẽ cung cấp các dịch vụ thanh toán, xác thực và bảo hiểm cho người dùng trên các nền tảng.

Cơ sở hạ tầng metaverse mới được gọi là Ryugukoku, sẽ sử dụng khung xây dựng metaverse Pegasus World Kit, được phát triển bởi JP Games thuộc sở hữu của TBT Lab Group. Được hỗ trợ bởi những công ty như Fujitsu, cơ sở hạ tầng này sẽ cho phép khả năng tương tác giữa và cộng tác giữa các nền tảng metaverse khác nhau.

Ryugukoku sẽ có các yếu tố của một trò chơi nhập vai thhees giới thay thế trực tuyến dựa trên một thế giới quan giả tưởng độc đáo riêng của nó. Mỗi dịch vụ Metaverse bên trong nó sẽ có dạng một “thành phố”, “một lâu đài hoặc “phương tiện” di chuyển lang thang quanh thế giới ảo đó.

Điều này có thể đảm bảo rằng người dùng có thể truy cập xác thực danh tính, các tùy chọn thanh toán khác nhau, cơ sở hạ tầng dữ liệu và bảo hiểm.

Ryugukoku sẽ có “hộ chiếu đa phép thuật,chứng chỉ xác thực với chức năng thanh toán cho phép người dùng tự do di chuyển đến và đi từ các dịch vụ của Metaverse.

Ngoài xác thực ID và phương thức thanh toán, hộ chiếu có thể đăng ký thông tin hữu ích để người dùng dành thời gian trong thế giới ảo, chẳng hạn như NFT, vật phẩm,da avatar và bộ nhớ hình ảnh đại diện.

Nguồn Finextra.

Tin khác