Tỉ lệ gian lận giao dịch thẻ tại Pháp giảm

tháp EiffelLần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, tỉ lệ gian lân giao dịch thẻ tại Pháp giảm nhẹ trong năm qua, theo con số thống kê mới nhất.
Theo phòng quan sát an ninh thanh toán thẻ, chỉ có 0.043% giao dịch tương đương với 234.6 triệu Euro bị gian lận trong năm 2014, gảm 0.046% trị giá 238.6 triệu Euro trong năm ngoái.
Mặc dù sự gia tang về số lượng tấn công vào các thiết bị thanh toán đầu cuối từ 188 cuộc trong năm 2012 và 560 cuộc vào năm 2014, thì tỉ lệ gian lận vẫn duy trì ở mức 0.010%. Trong khi đó, gian lân thanh toán không tiếp xúc chỉ là 0.015%. Hầu hết, các trường hợp bị mất thẻ hoặc thẻ bị đánh cắp, và “công nghệ không tiếp xúc đã cho thấy kẻ lừa đảo khó có thể gian lận”, báo cáo cho biết.
Tỉ lệ gian lận cao hơn cho các giao dịch không có sự hiện diện của thẻ, ở tỉ lệ 0.28%, giảm so với tỉ lệ trước đây là 0.269% vào năm 2013. Giá trị danh nghĩa của gian lận thanh toán trực tuyến tiếp tục tăng nhẹ, chhieems 2/3 tổng giá trị của gian lận trong nước, mặc dù thực thế cho thấy rằng giao dịch trực tuyến chỉ chiếm 12% giá trị thanh toán thẻ.
Phòng quan sát cho biết sinh trắc học có thể là một cách để tiếp tục giảm thiểu tỉ lệ gian lận nhưng cảnh báo rằng cẫn còn là một “ biện pháp non nớt” trong các ứng dụng của nó và vẫn kêu gọi các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp xây dựng một bộ tiêu chuẩn.

Tin khác