Visa báo cáo về việc áp dụng thanh toán không tiếp xúc và di động tại Singapore

Hơn tám trong mười người tiêu dùng ở Singapore hiện đang sử dụng thẻ không tiếp xúc (82%) và việc sử dụng rộng rãi và ưu tiên thanh toán thẻ không tiếp xúc là một trong những động lực chính đáng sau “sự thay đổi hướng tới trở thành một quốc gia không dùng tiền mặt” của đất nước, theo báo cáo của Visa.

QUỐC GIA KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
Người Singapore thường sử dụng thẻ không tiếp xúc để mua sắm tại cửa hàng tiện lợi

Ấn bản mới nhất của Nghiên cứu Thái độ thanh toán của người tiêu dùng của mạng lưới thẻ cũng cho thấy thanh toán bằng thẻ tiếp xúc và không tiếp xúc (97%) hiện đã vượt qua tiền mặt (82%) là phương thức thanh toán được sử dụng nhiều nhất ở Singapore và 95% người tiêu dùng trong nước thực hiện thanh toán bằng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng.

Người Singapore thường sử dụng thẻ không tiếp xúc để thanh toán mua hàng tại cửa hàng tiện lợi (54%), mua sắm bán lẻ (53%) và mua siêu thị (52%), tiếp theo là phương tiện giao thông công cộng (33%), taxi và đi chung xe (28%), với 89% chủ thẻ không tiếp xúc cho biết họ thực hiện thanh toán không tiếp xúc cho biết họ thực hiện thanh toán không tiếp xúc ít nhất 1 lần/1 tuần và 41% nói rằng họ làm như vậy ít nhất bống lần một tuần, nghiên cứu cho thấy.

Sử dụng di động

Mặc dù đây không phải là phương thức được sử dụng rộng rãi nhất, nhưng thanh toán không tiếp xúc di động (52%) và thanh toán bằng mã QR (48%) tiếp tục tăng ở người tiêu dùng Singapore, Visa cho biết.

Kể từ khi đại dịch xả ra, thanh toán không tiếp xúc di động đã được sử dụng nhiều hơn cho giao thông công cộng, xăng dầu, cũng như thực phẩm và ăn uống. Mặt khác, thanh toán bằng mã QR đang ngày càng được sử dụng để mua sắm bán lẻ và mua tại cửa hàng tiện lợi.

Với sự phong phú của các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khác nhau có sẵn ở Singapore, gần hai phần ba người tiêu dùng (63%) đã cố gắng không dùng tiền mặt. Hơn hai phần năm (42%) đã thành công trong việc làm như vậy trong ít nhất 1 tuần, Visa cho biết.

Trong số những người chưa thực hiện nỗ lực, ba phần năm ba phần năm tự tin rằng họ có thể sống sót trong ít nhất vài ngày tới, trong khi gần một nửa (48%) tự tin rằng họ có thể sống sót trong tuần tới. Hai trong bốn người tiêu dùng Singapore (39%) cũng mang ít tiền mặt hơn trong ví do phụ thuộc nhiều hơn vào thanh toán không tiếp xúc.

Nghiên cứu Thái độ thanh toán của người tiêu dùng Visa được thực hiện với 1.000 người Singapore vào tháng 10/2022 như một phần của dự án nghiên cứu khu vực lớn hơn với hơn 6.500 người tiêu dùng trên khắp Đông Nam Á.

Nguồn NFCW

Tin khác